Organisaties in het homeopathisch veld (Nederland)

Beroepsorganisaties van homeopathische behandelaars

AVIG Beeldmerk Compleet 2017 01

Vakgroep Homeopathie AVIG 
De homeopathische artsen zijn verenigd binnen de vakgroep homeopathie van de AVIG. Binnen deze vakgroep wordt gewerkt aan kwaliteitsbewaking, ontwikkeling en wetenschappelijke onderbouwing van de homeopathie. Homeopathisch artsen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de AVIG, zoals opleiding, nascholing en praktijkvoering, zijn registerlid van de AVIG. Consulten bij registerleden worden door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. Tevens is er een klachtenregeling en tuchtprocedure.

Diverse logo nvkh

Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH) is de beroepsvereniging van homeopathisch werkende therapeuten.
Aan het lidmaatschap worden eisen gesteld van opleiding, nascholing en praktijkvoering.
Het doel van NVKH is het bevorderen van de klassieke homeopathie en toezicht houden op kwaliteit van haar leden. Ook is er een beroepsregister waarin alle geregistreerde leden zijn opgenomen. Consulten bij registerleden worden door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed.

logo
De Nederlandse Organisatie van Klassiek Homeopaten (NOKH) Is een beroepsorganisatie van klassiek homeopaten. De NOKH ziet de homeopathie als een hoofdstroming binnen de alternatieve zorg. Homeopathie biedt een alternatief voor de reguliere behandelingen. De NOKH-homeopaten voldoen aan de kwaliteitscriteria die het Ministerie van VWS heeft laten ontwikkelen.
Vereniging Verloskunde Homeopathie VVH

Verloskunde

Vereniging Verloskunde & Homeopathie (VV&H)
Organisatie van verloskundigen die homeopathische begeleiding geven rond zwangerschap en bevalling.

logo vcwd

Diergeneeskunde

De homeopathisch werkende dierenartsen zijn vertegenwoordigd in de Vereniging Complementair werkende Dierenartsen (The natural way), een zelfstandige vereniging. Naast dierenartsen die homeopathie toepassen, vertegenwoordigt deze vereniging ook dierenartsen die andere complementaire geneeswijzen toepassen zoals kruidengeneeskunde (Westerse en Chinese kruiden), bioresonantie en manuele technieken, zoals chiropractie en osteopathie.
Ze zijn te vinden onder www.holistischedierenartsen.nl

 

logo bkhd1
De Beroepsvereniging Klassiek Homeopaten voor Dieren (BKHD) is een beroepsvereniging waar professionele homeopaten voor dieren zijn geregistreerd. De leden werken volgens gekwalificeerde richtlijnen. Consulten van bij de BKHD geregistreerde therapeuten worden (gedeeltelijk) vergoed door Proteq.

Beroepsorganisaties van complementaire behandelaars (o.a. homeopathie)

AVIG Beeldmerk Compleet 2017 01

Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde (AVIG) is opgericht in 2011.
Het doel van de AVIG is de bevordering van de integrale geneeskunde, kortweg komt dat neer op het streven naar de “best of both worlds”, het bundelen van algemeen medische principes met alle onderbouwde vormen van complementaire en reguliere behandelwijzen. Tot de complementaire behandelwijzen behoort ook de homeopathie.
De meeste homeopathische artsen die tot 2011 lid waren van de Artsenvereniging voor homeopathie(VHAN), zijn tot deze nieuwe organisatie toegetreden.
Huidige vakgroepen zijn: homeopathie, natuurgeneeskunde, neuraaltherapie en acupunctuur.
Leden ontvangen het TIG, “Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde
De AVIG telt ongeveer 400 leden, zowel artsen als tandartsen.

NWP logo

Beroepsvereniging voor natuurgeneeskundig werkende professionals NWP
Als multidisciplinaire beroepsvereniging vertegenwoordigt de NWP een breed spectrum van zorgprofessionals in de complementaire geneeskunde. Daaronder valt ook homeopathie. Veel leden hebben hiervoor een erkende beroepsopleiding op hbo-niveau afgerond. Zij zijn ofwel gespecialiseerd in deze geneeswijze of bieden deze aan in combinatie met andere therapieën. Door toelating tot het NWP-lidmaatschap aan strenge voorwaarden te verbinden, borgt de vereniging kwaliteit en betrouwbaarheid. Belangrijke speerpunten zijn professionalisering van de complementaire branche en verbinding met de reguliere zorg.

LVNT
De LVNT (Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten) LVNT
De LVNT (Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten) is een beroepsorganisatie voor therapeuten met verschillende therapievormen, waaronder klassieke homeopaten. Alle aangesloten therapeuten hebben een opleiding gevolgd die is geaccrediteerd door SNRO of CPION en hebben een uitgebreide toelatingsprocedure doorlopen voordat ze als lid zijn toegelaten. 
nvbt

Tandheelkunde

Nederlandse Vereniging tot bevordering van Bio-energetische Tandheelkunde (NVBT).
De bio energetische-tandartsen maken behalve van homeopathie ook gebruik van andere additieve behandelmethoden zoals neuraaltherapie, (elektro-) acupunctuur en is er aandacht voor het biologisch goed verdragen van tandheelkundige materialen.
Een deel van deze tandartsen is ook lid van de AVIG.

BCND Logo 23 e1697980912379

Beroepsvereniging van Complementaire en Natuurlijke geneeswijzen voor Dieren (BCND)
Opgericht in juni 2023 en zet zich sindsdien in voor verspreiding van kennis en activiteit op het gebied van Complementaire en Natuurlijke geneeswijzen voor Dieren. We verbinden klanten met diertherapeuten en verbinden diertherapeuten met elkaar. De BCND vormt een netwerk van kennis en activiteit rondom natuurlijke gezondheidszorg voor dieren.

Klachtenorganisaties van behandelaars

logo scag

S.C.A.G. (De Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG)
Geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg voor het behandelen van  klachten omtrent handelen van therapeuten en andere alternatieve behandelaars. Deze instantie kan een bindend oordeel uitspreken en een schadevergoeding toewijzen.
Men dient zich evenwel  eerst tot de desbetreffende beroepsvereniging en klachtenfunctionaris te wenden teneinde langs deze weg naar een aanvaardbare oplossing van de klacht te streven.

Voor klachten zie:“Klachten over een homeopathische behandeling”

CIG logo
Stichting Geschilleninstantie Complementaire en Integrale Geneeskunde SGCIG

De Stichting Geschilleninstantie Complementaire/Integrale Geneeskunde beoordeelt geschillen van klagers over zorgaanbieders van de bij haar aangesloten beroepsverenigingen:

• Artsen Voor Integrale Geneeskunde (AVIG)
• Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV)
• Wetenschappelijke Artsenvereniging Voor Acupunctuur Nederland (WAVAN).

De SGCIG is door de minister van VWS erkend conform artikel 18 lid 2 van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (kenmerk EGi 23373.2 d.d. 7 februari 2017).

Algemene organisaties ter bevordering van homeopathie

VHAN Logo
Welke vorm van gezondheidszorg helpt bij welke aandoening? Wijzer Naar Gezondheid zet de reguliere behandeling van aandoeningen naast de bewezen werkzame complementaire behandelingen. Vanuit Wijzer Naar Gezondheid worden ook een nieuwsbrief en een tijdschrift uitgegeven, waarin wetenschappelijk gefundeerde informatie wordt besproken over de werking en werkzaamheid van integrale en complementaire behandelwijzen.
logo transparant 0d42e1e1

Homeopathie Stichting

De homeopathie Stichting verzorgt in Nederland het homeopathisch onderwijs voor artsen. Er is een 3 jarige basisopleiding (PACH) die artsen opleidt tot “Arts voor homeopathie”. Momenteel wordt de PACH samen met de VSU, zusterorganisatie in Vlaanderen, verzorgd. Tevens geeft de stichting nascholingen, welke zijn geaccrediteerd door AVIG en NVKH

Vereniging Homeopathie logo
Koninklijke Vereniging ter Bevordering der Homeopathie in Nederland (KVHN) ook wel “Vereniging Homeopathie” Een onafhankelijke consumenten-belangen-organisatie die open staat voor een ieder die belangstelling heeft voor de homeopathie en die deze geneeswijze wil ondersteunen. Het streven is de homeopathie een volwaardig onderdeel te laten zijn van de huidige gezondheidszorg. De vereniging geeft informatie over homeopathie aan een breed publiek, investeert in wetenschappelijk onderzoek in de homeopathie en treedt in overleg met overheid en verzekeraars. Zij geeft het tijdschrift “Homeopathie Magazine“ (HM) uit.
samenvoorhomeopathie
 
Samen voor Homeopathie is een platform van alle organisaties die de homeopathie een warm hart toedragen. Doel van dit platform is om als één coherent veld de krachten voor homeopathie te bundelen.
Logo HZG horiz1
Homeopaten zonder Grenzen is een internationale organisatie met afdelingen over de hele wereld, opgericht in 1984 in Frankrijk. De Nederlandse afdeling is een stichting (HZG), die eraan wil bijdragen de gezondheidszorg binnen het bereik van zoveel mogelijk mensen te laten komen. Er worden artsen, therapeuten, verpleegkundigen en “community health workers” opgeleid in landen waar gezondheidszorg schaars is. Er wordt met de lokale gezondheidszorg samengewerkt.

Algemene organisaties ter bevordering van integrale geneeswijzen

uil gevuld
Welke vorm van gezondheidszorg helpt bij welke aandoening? Wijzer Naar Gezondheid zet de reguliere behandeling van aandoeningen naast de bewezen werkzame complementaire behandelingen. Vanuit Wijzer Naar Gezondheid worden ook een nieuwsbrief en een tijdschrift uitgegeven, waarin wetenschappelijk gefundeerde informatie wordt besproken over de werking en werkzaamheid van integrale en complementaire behandelwijzen.
Platform Integrale Gezondheidszorg (Platform-IG) 
De Platform-IG is een samengaan van patiëntenorganisaties die affiniteit hebben met integrale zorg. Het platform beoogt een algehele erkenning van de complementaire en integrale geneeswijzen in Nederland. Zij werkt daartoe samen met andere partijen in dit veld, waaronder artsen en onderzoekers. Het wil de schakel zijn tussen patiëntenorganisaties, hulpverleners en onderzoekers om tot een gezamenlijk erkenning van de integralezorg in Nederland te komen. Een belangrijk punt is de bevordering van de keuzevrijheid van de patiënt ten aanzien van reguliere en integrale zorg. Een van de activiteiten is een website, www.wijzernaargezondheid.nl, waarop alle informatie te vinden is over de belangrijkste vormen van geneeskunde, zowel voor mensen die op zoek zijn naar hulp bij hun klachten als voor professionals. Tevens wordt een interessante nieuwsbrief uitgegeven.

Homeopathie in Europa, schets van belangrijke landen

Momenteel is de homeopathie in vele landen van Europa een belangrijk onderdeel van de gezondheidszorg. In de meeste landen wordt de homeopathie door de overheid echter niet gesteund en wordt het belang voor de gezondheidszorg niet gezien. Honderd miljoen EU burgers, zo’n 29% van de bevolking van de EU, gebruiken homeopathische geneesmiddelen voor hun dagelijkse gezondheidszorg. Er zijn in Europa 45.000 artsen met een homeopathische opleiding. Homeopathie wordt in 40 van de 42 landen in Europa toegepast. Hier volgt een schets van de situatie in een paar belangrijke landen.

 • Duitsland
  Duitsland is vanouds her de bakermat van de homeopathie en deze geneeswijze heeft een vaste plaats in Duitsland. Men kan zeggen dat het gebruik van homeopathische geneesmiddelen bijna een onderdeel vormt van de Duitse cultuur. In 2011 werd er voor 400 miljoen euro omgezet. Ongeveer 7000 artsen passen de homeopathie toe in hun praktijk. De homeopathisch artsen zijn georganiseerd in de Deutsche Zentralverein Homöopathischer Ärzte. Daarnaast passen vele geregistreerde Heilpraktiker de homeopathie in de praktijk toe. Onlangs in 2020 is er in de Deelstaat Beieren een afdeling homeopathie toegvoegd aan het min isterie voor volksgezondheid, naar voorbeeld van India en Zwitserland.
 • Groot Brittannië
  Door goede resultaten sinds de eerste invoering van homeopathie in het begin van de 19e eeuw in GB is de acceptatie en groei van de homeopathie gestaag toegenomen.
  Het Engels koningshuis liet zich vroeger al naar volle tevredenheid door homeopathische artsen behandelen. Momenteel is Prins Charles altijd nog een warm pleit bezorger van de homeopathie.
  De homeopathie maakt een onderdeel uit van het National Health System (NHS).
  Een paar cijfers: naar schatting 10% van de bewoners van de UK gebruikt homeopathie, ongeveer 6 miljoen mensen. In het NHS worden ongeveer 40 000 voorschriften per jaar gedaan door artsen die homeopathisch werken.
  Momenteel zijn er drie homeopathische ziekenhuizen. Er zijn 400 artsen die homeopathisch werken, gereguleerd door de Faculty of Homeopathy.
  Daarnaast werken 1500 professionele homeopathisch therapeuten met homeopathie; de kwaliteit van hun werk wordt bewaakt door registratie in de “Society of Homeopaths
  (bron HR institute ( www.hri-research.org )
  Hoewel de homeopathie in het Verenigd Koninkrijk altijd een sterke positie heeft gehad, wordt de positie momenteel bedreigd door felle aanvallen van sceptici. Zij eisen verwijdering van homeopathie uit het NHS en sluiting van alle homeopathische ziekenhuizen.
 • Frankrijk
  In Frankrijk is het gebruik van homeopathie zeer populair en het land heeft een eigen homeopathische traditie. Vooral de klinische homeopathie voorgeschreven in C-potenties beneden de CH30 en complex-homeopathie doen opgang. Binnen de huisartsenpraktijk is het geaccepteerd om homeopathische geneesmiddelen naast reguliere geneesmiddelen voor te schrijven. De grootste homeopathische geneesmiddelfabrikanten zitten in Frankrijk en beheersen de markt.
 • België
  In België wordt homeopathie voornamelijk door artsen in een huisartssetting uitgevoerd. Vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw was er een sterke groei van het aantal artsen die zich verdiepten in de klassieke homeopathie. De invloed van Pierre Schmidt uit Geneve, die bij directe leerlingen van Kent onderwezen was en later de invloed van uit Zuid Amerika in de persoon van Masi Elisalde was groot.
  Men kan zeggen dat deze ontwikkeling in de jaren 80 van de vorige eeuw is overgesprongen naar Nederland. De artsenopleiding van de SHO werd in het begin deels ingevuld door homeopathisch ervaren collega’s uit Vlaanderen. Nog steeds bestaan er warme contacten met Belgische collega’s. zie VSU
 • Zwitserland
  Na een referendum onder de bevolking heeft homeopathie, net als een aantal andere complementaire therapieën, in 2016 officieel een vaste plaats in het systeem van de Zwitserse gezondheidszorg gekregen. Hiermee heeft de homeopathie dezelfde status als reguliere therapie. Dat is niet zomaar gegaan. Na in 2005 vanwege gebrek aan bewijs van effectiviteit, te zijn afgewezen, heeft op last van de Zwitserse overheid een diepgaand onderzoek plaatsgevonden naar complementaire geneeskunde. Dit rapport verscheen eind 2011 en bevat de meest uitvoerige evaluatie van homeopathische geneeskunde die ooit door een regering tot stand gekomen is [1] (Zwitsers rapport). Hierin werd bevestigd dat de homeopathische geneeskunde goed wetenschappelijk onderzocht is op zijn werkzaamheid, en in de praktijk efficiënt en voordelig is. De conclusie was dat de homeopathische behandelingen in het Zwitserse plan voor volksverzekering opgenomen kunnen worden.
  Ongeveer de helft van de Zwitsers heeft ooit een complementaire behandeling ondergaan en was daar tevreden over. De helft van de Zwitserse artsen beschouwt deze behandelingen als efficiënt. De complementaire behandelingen worden voor een groot deel door artsen uitgevoerd. Als Zwitsers mogen kiezen tussen een regulier ziekenhuis en een ziekenhuis waar ook complementaire therapie wordt aangeboden, geeft het grootste deel van hen voorkeur aan deze laatste mogelijkheid.
 • Andere Europese landen
  In de Scandinavische landen heeft de homeopathie nauwelijks voet aan de grond gekregen. De overheden passen een zeer restrictief beleid toe. De laatste jaren neemt het aantal homeopathisch therapeuten wel toe. In landen als Spanje en Italië wordt homeopathie veel toegepast, te vergelijken met de situatie in Frankrijk.
  In Italië bedraagt de omzet aan homeopathische geneesmiddelen 300 miljoen euro en daarmee is deze markt de derde van Europa, na Duitsland en Frankrijk. Eén op de 6 Italianen gebruikt homeopathische geneesmiddelen voor zelfzorg (cijfers van firma DoxaPharma).

[1] Homeopathy in Healthcare: Effectiveness, Appropriateness, Safety, Costs by Gudrun Bornhöft and Peter F. Matthiessen (Editors). 2011. ISBN 978-3-642-20637-5. | FullText

Organisaties binnen Europa

 • European Committee for Homeopathy (ECH) vertegenwoordigt artsen gespecialiseerd in homeopathie in 25 Europese landen. Als een representatieve organisatie stimuleert de ECH de wetenschappelijke ontwikkeling van de homeopathie door artsen en de harmonisatie van professionele standaarden van opleiding en homeopathische praktijk in Europa. Met als doel een hoge kwaliteit van homeopathische zorg voor EU burgers binnen een medische context en integratie van de homeopathie binnen de officiële gezondheidszorg. ( http://homeopathyeurope.org/ )
 • EUROCAM
  EUROCAM is een netwerk van Europese CAM- patiëntenorganisaties, CAM-artsen en therapeuten met CAM-opleiding en dierenartsen die CAM toepassen. Het doel van EUROCAM is de bijdrage van CAM aan een gezonder Europa te bevorderen en CAM toepassing in Europa mogelijk te maken.
  EUROCAM wil preventieve gezondheidsvoorlichting en ziektepreventie bevorderen en de toegankelijkheid, betaalbaarheid en verkrijgbaarheid van CAM in het algemeen, op een Europees vlak promoten. Er is een samenwerking met het Europees parlement. (link https://cam-europe.eu/ )

Homeopathie wereldwijd, schets van belangrijke landen

Meer dan 200 miljoen mensen gebruiken homeopathie. Homeopathie is buiten Europa onderdeel van nationale gezondheidszorg in vele landen, zoals Brazilië, Chili, India, Mexico en Pakistan.
Hierbij een schets van een aantal belangrijke landen buiten Europa.

 • India
  India is nummer één op de wereld als het gaat om gebruik, integratie en acceptatie van de homeopathische geneeskunde. India kent 3 parallelle vormen van medische zorg, welke zonder problemen naast elkaar functioneren: de traditionele Indiase natuurgeneeskunde (de ayurveda), daarnaast de reguliere geneeskunde en als derde de homeopathie. Het land gaat voorop wat betreft het aantal gebruikers van homeopathie met 100 miljoen mensen, die geheel afhankelijk zijn van homeopathie voor hun gezondheidszorg. Er zijn meer dan 200.000 geregistreerde homeopathische artsen momenteel, terwijl er elk jaar 12.000 bijkomen1, 2 de opleidingen tot arts en homeopaat zijn vrijwel geïntegreerd en door de regering geregeld, een knappe prestatie in dit immense land. Een belangrijk punt zijn de lage kosten waarmee de homeopathie ook voor de armsten bereikbaar is. Vaak wordt de zorg zelfs gratis verstrekt. Moeder Theresa verstrekt gratis homeopathische zorg aan de allerarmsten in verschillende klinieken in Calcutta. De kosten van een homeopathische behandeling bedragen de helft van een reguliere behandeling in India. Daarbij is het verrassend te zien welke ernstige ziektebeelden met succes homeopathisch behandeld worden.
  Ook neemt India in de nieuwe ontwikkelingen van de homeopathie een leidende positie in met de persoon van Rajan Sankaran [link interne link].
 • Verenigde Staten van Amerika
  Hoewel homeopathie in de negentiende eeuw zeer populair was, is het door verschillende ontwikkelingen in het begin van de 20e eeuw vrijwel verdwenen uit de Verenigde Staten. Vanaf 1980 met de opkomst van Vithoulkas zijn er weer een aantal artsen en health professionals die homeopathie beoefenen, maar het grootste gebruik betreft de homeopathische zelfzorg. Volgens het National Institute of Health gebruiken meer dan 6 miljoen mensen in de VS homeopathie[3], [4]. Van de gebruikers van homeopathie zijn er ongeveer 1 miljoen kinderen en meer dan 5 miljoen volwassenen.
  Het is opvallend dat momenteel vanuit de VS een nieuwe hoopvolle ontwikkeling op gang gekomen is, de “Integrated Medicine” ( integrale geneeskunde, IG). In de Verenigde Staten bestaat al jaren een “Consortium voor Integrative Medicine”

  Veel Amerikaanse ziekenhuizen zijn op verzoek van hun patiënten complementaire therapie zoals reflexzone therapie en mindfulness gaan aanbieden. De integrale geneeskunde heeft als doel de complementaire therapie binnen de reguliere zorg te integreren op basis van bewijsvoering van de EBM (Evidence Based Medicine) (interne link, wetenschap) De IG heeft een oversteek gemaakt naar Europa. Homeopathie voldoet aan de definitie van de IG.

 • Zuid Amerika
  In Brazilië, Argentinië en Chili neemt de homeopathie een belangrijke positie in. Er wordt zelfs gesproken van de “Zuid-Amerikaanse school” vanwege het geheel eigen karakter van de op de miasmaleer van Hahnemann (interne link, 8.4.1.1 miasmaleer ) gebaseerde homeopathie. De homeopathie wordt universitair onderwezen. Belangrijke namen zijn Paschero, Masi en Ortega.

[1] Prasad R. Homoeopathy booming in India. Lancet, 2007; 370:1679-80 | Full Text
[2] Ghosh AK. A short history of the development of homeopathy in India. Homeopathy, 2010;99(2):130-6 | PubMed
[3] Black LI, et al. Use of Complementary Health Approaches Among Children Aged 4–17 Years in the United States: National Health Interview Survey, 2007–2012. National Health Statistics Reports, 2015; 78: February | Link
[4] Clarke TC, et al. Trends in the Use of Complementary Health Approaches Among Adults: United States, 2002–2012. National Health Statistics Reports, 2015; 79: February | Link

Mondiale homeopathische organisaties

 • Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis (LMHI)
  De Liga is de homeopathische internationale medische organisatie opgericht in 1925 te Rotterdam. De LHMI vertegenwoordigt homeopathische artsen uit meer dan 70 landen.
  Het doel van de associatie is het ontwikkelen en behouden van de homeopathie.
  Er wordt jaarlijks een mondiaal congres gehouden met als doel de wetenschappelijke ontwikkeling en uitwisseling te bevorderen. LMHI
 • De International Association for Veterinary Homeopathy (IAVH)
  De organisatie voor homeopathische dierenartsen wereldwijd, met als doel inzicht te vergroten in de toepassing van homeopathische geneesmiddelen. In het bijzonder zet deze organisatie zich in voor de gezondheid van dieren binnen een breder medisch perspectief en in harmonie met de doelen van ecologische landbouw. De belangrijkste activiteiten zijn het bevorderen van klinisch onderzoek, publicaties en het uitwisselen van ervaringen. (www.iavh.org)

Onderzoeksinstituten

 • Carstens Stiftung
  De Carstens Stiftung, opgericht in 1982 door toenmalig Bondspresident Karl Carstens en zijn vrouw Veronica, beheert een enorme database met informatie over onderzoek in de homeopathie en andere complementaire geneeswijzen. De stichting beheert tevens een fonds waarmee onderzoek en onderwijs wordt gestimuleerd.
  http://www.carstens-stiftung.de
 • Homeopathy Research Institute
  Het HRI is een onafhankelijk internationaal instituut opgericht om te voorzien in de behoefte naar kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek naar homeopathie. Daarnaast wil het beleidsmakers, onderzoekers, werkers in de gezondheidszorg en publiek goede wetenschappelijke, betrouwbare informatie geven over homeopathie.
  www.hri-research.org
Share This