Ontstaan van de homeopathie, Hahnemann.

De homeopathie als geneesmethode is vastgelegd door de Duitse arts Samuel Hahnemann.

Samuel Hahnemann (1755-1843).
Samuel Hahnemann (1755-1843).

Uit onvrede met de geneeskunde van zijn tijd was hij op zoek naar een vaste basis voor de geneeskunde. Toen hij een keer uit interesse zelf een dosis van de Kinabast (kinine) innam, ontstonden bij hem klachten en sensaties die heel erg leken op het ziektebeeld van de “wisselkoorts”, momenteel beter bekend als malaria. De gedachte kwam bij hem op dat de China een goed geneesmiddel tegen malaria was, omdat het zelf verschijnselen kon oproepen die leken op malaria. Hij heeft na jaren van experimenteren en onderzoek deze gedachte uitgewerkt tot een eigen geneesmethode en beschreven in het “Organon der Geneeskunde” (1810).

Als een der eerste is hij systematisch geneesmiddelproeven op gezonde proefpersonen gaan doen om de geneesmiddelwerking van de in zijn tijd gebruikte geneesmiddelen te leren kennen en vast te leggen. Deze symptoom verzameling per geneesmiddel vormden de basis voor de eerste homeopathische Materia Medica.

Titelblad Organon of Medicine

Organon der Heilkunst

Organon der Geneeskunde Nederlandse uitgave, vertaling O. Goetze
Organon der Geneeskunde Nederlandse uitgave, vertaling O. Goetze
Share This