Onderzoek naar werking homeopathische potenties

Het gebruik van hoog gepotentieerde geneesmiddelen is altijd een van de voornaamste punten van kritiek geweest op de homeopathie. Vanuit natuurwetenschappelijk farmaceutisch perspectief worden werkingen van homeopathische potenties in twijfel getrokken, zeker de ultra hoge verdunningen van de hoogpotenties. Zoals beschreven bij de bereiding van homeopathische potenties worden de geneesmiddelen in verdunningsstappen bereid. Elke stap wordt in een vaste verhouding verdund (1:10, 1:100 etc.) en dient als uitgangspunt voor de volgende potentie. Als men zo doorgaat en het omgekeerde getal van Avogadro beschouwt, dan is bij de D24 (24 maal 1:10 verdund en geschud) en de C12 (12 maal 1:100 verdund en geschud) de grens bereikt dat er nog één molecuul van de uitgangsstof aanwezig kan zijn. Boven deze potenties kan men ervan uitgaan dat er geen materiële werkzame stof aanwezig kan zijn. Dit is in strijd met alle farmaceutische principes van werking van geneesmiddelen en ons “gezonde” wetenschappelijke verstand. Homeopathische behandelaars hebben altijd beweerd dat potenties werkzame geneesmiddelen zijn met een duidelijke klinische werking. Onderzoek toont wel degelijk werking aan van potenties op levende systemen. Hoe kan dat?

Share This