Onderzoek homeopathie en terugdringen antibiotica resistentie- een overzicht

Het is een groot probleem in de gezondheidszorg voor mens en dier: door toenemend antibioticagebruik raken steeds meer bacteriën resistent tegen antibiotica. Dat betekent, dat deze antibiotica geen vat meer hebben op die bacteriën en daardoor zijn infecties met deze bacteriën moeilijker te behandelen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie vormt dit een grote mondiale bedreiging. Een Oostenrijks-Nederlands team van artsen en dierenartsen zocht in de wetenschappelijke literatuur naar de mogelijke rol van homeopathie bij het terugdringen van antibioticaresistentie. Het overzichtsartikel is gepubliceerd in het Schweizer Archive für Tierheilkunde.

De onderzoekers selecteerden studies over homeopathie bij mensen en dieren, die gepubliceerd waren in de wetenschappelijke literatuur. Zij beoordeelden onderzoeken waarin mensen of dieren werden behandeld met homeopathische geneesmiddelen bij infecties of ter voorkóming van infecties, zoals borstontsteking bij koeien of diarree bij kinderen. Als mensen of dieren behandeld werden met specifieke homeopathische geneesmiddelen, waren vaak minder antibiotica nodig. Bij een deel van de onderzoeken had een controlegroep placebo (neppil) gekregen, bij een ander deel ging het om een observationele studie zonder controlegroep. De studies voldeden aan hoge kwaliteitscriteria.

In de wetenschappelijk literatuur vonden zij op deze manier aanwijzingen voor effectiviteit van homeopathie bij infecties bij dieren en mensen. Echter, meer onderzoek is nodig om tot een robuuste aanbeveling te komen op dit gebied, zo adviseren de onderzoekers. Een volgende stap zou zijn het verrichten van nieuw onderzoek (van hoge kwaliteit) naar homeopathische behandeling van infecties. De auteurs bevelen aan om homeopathie te onderwijzen op academisch niveau, op medische en diergeneeskundige faculteiten.

Literatuur
World Health Organisation WHO (2013) Traditional Medicine Strategy: 2014–2023. . (letzter Zugriff 20.7.2020).

Weiermayer P, Frass M, Peinbauer T, Ellinger L. Schweiz Arch Tierheilkd. 2020 Oct;162(10):597-615. doi: 10.17236/sat00273.

Link naar pdf van het (Duitstalige) artikel:

Share This