Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Wij willen u graag door middel van deze lijst een inkijk geven in de wereld van de homeopathie, nationaal als internationaal. Wij maken geen aanspraak op volledigheid van deze lijst en kunnen ook geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van de genoemde websites. Mist u websites, komt u verkeerde links tegen of heeft u waardevolle aanvullende informatie, mailt die dan aan de redactie.

Nederlandse Organisaties

AVIG – Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (NL)

Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde, AVIG, heeft ten doel de integrale geneeskunde en de wetenschappelijke ontwikkeling daarvan te bevorderen. Leden van de AVIG, allen artsen met aanvullende CAM-opleiding, voldoen aan professionele kwaliteitsstandaarden. Homeopathisch artsen zijn geregistreerd bij de AVIG, vakgroep homeopathie.

KVHN Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland (NL)

De Koninklijke Vereniging Homeopathie in Nederland is een onafhankelijke consumentenorganisatie en heeft ten doel de homeopathie een volwaardig onderdeel van het huidige systeem van de gezondheidszorg te laten zijn. Zij geven het tijdschrift HM, Homeopathisch Magazine, uit. Door een lidmaatschap steunt u de homeopathie in Nederland.

Stichting VHAN  (NL)

De stichting beheert een fonds waarmee wetenschappelijk onderzoek wordt gefinancierd, de website homeopathie.nl wordt bekostigd, de homeopathische bibliotheek wordt onderhouden en homeopathisch universitair onderwijs wordt gestimuleerd. De leden van de voormalige beroepsvereniging van homeopathisch artsen in Nederland (VHAN), vormen sinds 2011 de vakgroep homeopathie van de AVIG.

Homeopathie Stichting (NL)

De homeopathie Stichting verzorgt in Nederland het homeopathisch onderwijs voor artsen. Er is een 3 jarige basisopleiding (PACH) die artsen opleidt tot “Arts voor homeopathie”. Tevens verzorgt de stichting nascholingen, welke zijn geaccrediteerd door AVIG en NVKH

NVKH – Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten(NL)

Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten. De NVKH is een vereniging van professionele homeopaten.

NOKH – Nederlandse Organisatie van Klassiek Homeopaten (NL) 

Beroepsvereniging van klassiek homeopaten.

Samen voor homeopathie (NL):

“Samen voor Homeopathie” is een initiatief van de Stichting VHAN en beoogt een platform te zijn voor alle organisaties die zich professioneel met homeopathie bezig houden en inspanning willen leveren. Dit om een netwerk van professionals te maken, voor homeopathie in Nederland.

VVenH – Vereniging Verloskunde & Homeopathie  (NL) 

De Vereniging Verloskunde & Homeopathie heeft ten doel de homeopathie deel te laten zijn van de verloskundige praktijk. De leden zijn verloskundigen met aanvullende opleiding homeopathie.

NVBT- Nederlandse Vereniging tot Bevordering van de Bio-energetische Tandheelkunde (NL)   

Nederlandse Vereniging tot bevordering van Bio-energetische Tandheelkunde (NVBT), waaronder ook de homeopathie toegepast in de tandheelkunde valt.

Holistische werkende dierenartsen (NL)       

In Nederland werkende dierenartsen die complementaire geneeswijzen gebruiken als aanvulling in hun praktijk, waaronder homeopathie. Voorheen studiegroep homeopathisch werkende dierenartsen.

BKHD, Beroepsvereniging Klassiek Homeopaten voor Dieren  (NL)

Een beroepsvereniging waar professionele homeopaten voor dieren zijn geregistreerd.

HZG – Homeopaten zonder Grenzen (NL)              

Homeopaten zonder Grenzen is een internationale organisatie met afdelingen over de hele wereld, opgericht in 1984 in Frankrijk. De Nederlandse afdeling is een stichting (HZG), die eraan wil bijdragen de gezondheidszorg binnen het bereik van zoveel mogelijk mensen te laten komen. Er worden artsen, therapeuten, verpleegkundigen en “community health workers” opgeleid in landen waar gezondheidszorg schaars is. Er wordt met de lokale gezondheidszorg samengewerkt.

Platform Integrale Gezondheidszorg  (NL)

Staat voor betrouwbare, integrale gezondheidszorg in Nederland en erkenning van de waarde van deze zorg voor een vitale samenleving. Tevens is de keuzevrijheid van de patiënt voor vormen van kwalitatief goede integrale zorg van groot belang en dient er betrouwbare informatie over complementaire therapieën beschikbaar te zijn. Het platform geeft een nieuwsbrief uit, Wijzer naar Gezondheid 

SGCIG- Stichting Geschilleninstantie Complementaire Geneeskunde (NL)    

Een geschilleninstantie waartoe men zich kan wenden indien de afhandeling van een conflict door de klachtenfunctionarissen van de AVIG niet tot een aanvaarde oplossing heeft geleid. 
Zie Klachten over een homeopathische behandeling

Hortus Alkmaar  (NL)       

De voormalige productie en educatietuin van VSM Geneesmiddelen te Alkmaar. Het is een botanische tuin gespecialiseerd in geneeskrachtige kruiden. Deze worden o.a. voor de bereiding van homeopathische geneesmiddelen gebruikt.

 
Samen voor Homeopathie is een platform van alle organisaties die de homeopathie een warm hart toedragen. Doel van dit platform is om als één coherent veld de krachten voor homeopathie te bundelen.
 

Behoud Complementaire artsen in het BIG-register!

Dit jaar 2017 dienen alle artsen zich te herregistreren in het BIG register. Alle artsen dienen aan te tonen dat ze over voldoende werkervaring beschikken, willen ze hun artsentitel behouden. Minister Schippers heeft nu bepaald dat uren besteed aan complementaire geneeskunde, zoals homeopathie en acupunctuur, niet mogen meetellen voor de herregistratie van artsen.

Op deze manier dreigt complementaire geneeskunde nog meer buiten het veld van de Nederlandse gezondheidszorg te vallen.

Mogelijk neemt minster Schippers, geheel ten onrechte, aan dat deze geneeswijzen niet wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Zie hiervoor de stand van zaken betreft bewijs voor homeopathie.

 
U kunt tegen dit onredelijke standpunt van de Minister uw ongenoegen kenbaar maken door een petitie te ondertekenen: Petitie
 
 
Europese Organisaties

ECH – European Committee for Homeopathy (EU)

De European Committee for Homeopathy (ECH) vertegenwoordigt alle artsen met een aanvullende homeopathische opleiding, behorende tot 40 organisaties in 25 Europese landen.

ECCH- European Central Council of Homeopaths (EU)

De European Central Council of Homeopaths vertegenwoordigt alle professionele homeopaten, behorende tot 24 organisaties in 22 Europese landen.

EFHPA – European Federation of Homeopathic Patients’ Associations  (EU)

Is de Europese federatie van nationale homeopathische patiëntenverenigingen. De rol van de EFHPA is de patiënten te vertegenwoordigen, die gebruik maken van of op zoek zijn naar homeopathische behandeling. De federatie verdedigt hun rechten en belangen.

ECPM – European Council of Doctors for Plurality in Medicine  (EU)

Is een Europese federatie van een aantal CAM-artsenorganisaties, die pluriformiteit binnen de gezondheidszorg op Europees niveau bevorderen.

EUROCAM (EU)

Is een stichting die Europese koepelorganisaties verenigt van patiënten, artsen, therapeuten en dierenartsen op het gebied van CAM.

Homöopathie-Stiftung des DZVhÄ

Homeopathie-stichting van de Deutscher Zentralverein homöopathischer Ärzte. Deze stichting bevordert wetenschap, initieert onderzoek, versterkt de toepassing van de homeopathie in de praktijk- dit zijn de doelstellingen vastgelegd in 2001 door de DZVhÄ.

Deutscher Zentralverein homöopathischer Ärzte (Ger)

De invloedrijke artsenorganisatie voor homeopathie in Duitsland.

Unio Homeopathica Belgica  (Bel)

De Unio Homeopathica Belgica is de homeopathische beroepsvereniging van artsen, tandartsen en dierenartsen  in België.

LHC – Liga Homeopathica Classica (Bel)

De Liga Homeopathica Classica (LHC) is de beroepsvereniging van professionele homeopaten in België.

VSU, Vlaamse Studievereniging voor Unitaire Homeopathische Geneeskunde (Bel)

Vereniging van Vlaamse Homeopathische artsen, verzorgt opleiding, nascholing. Daaraan gelieerd is het BNHI, het Belgisch Nederlands Informatie Centrum, dit geeft online het Nederlandstalig tijdschrift “Homeopathisch Bekeken” uit.

Internationale Organisaties
LMHI, Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis (Int)

De LMHI is de internationale artsenorganisatie voor homeopathie wereldwijd. De doelen van de LMHI betreffen de ontwikkeling van de homeopathie wereldwijd en het zorgen voor een verbinding tussen homeopathisch artsen onderling en organisaties / personen met belangstelling voor de homeopathie.

WHAO – World Homeopathy Awareness Organisation

Organisatie voor promotie van de homeopathie zonder winstoogmerk, bestaand uit vrijwilligers. Organiseert de jaarlijkse Wereld Homeopathie Week in april om aandacht te vragen te vragen voor homeopathie wereldwijd.

Remedy bank (Int)

De Remedy Bank heeft tot doel een uitgebreide verzameling gecertificeerde homeopathische grondstoffen en uitgangsmateriaal te ontwikkelen voor het bereiden van homeopathische geneesmiddelen.

NCH – National Center for Homeopathy (US)

De toonaangevende homeopathische organisatie binnen de V.S. De site bevat meerdere wetenschappelijk artikelen, inclusief een zoeksysteem voor homeopaten in de VS.

Faculty of Homeopathy (GB)

De Faculty of Homeopathy te Londen is gesticht in 1844 en is zowel een homeopathisch opleidingsinstituut op universitair niveau als een instituut waar men lid van kan worden als gekwalificeerd homeopathisch healthcare professional (arts, apotheker, tandarts dierenarts en nurse), een register wordt beheerd. Er wordt momenteel vooral gewerkt aan behoud van de homeopathie binnen het National Health System. Doel is erkenning en acceptatie van de homeopathie binnen de gezondheidszorg mede door het naar voren brengen van wetenschappelijk onderzoek.

Homeopathic Research Institute (HRI) (GB)

Toonaangevend research-instituut, zonder winstoogmerk, dat staat voor wetenschappelijke research van hoge kwaliteit in de homeopathie. Veel informatie te vinden over de huidige stand van zaken wat betreft onderzoek in de homeopathie.

Institut für Geschichte der Medizin – Robert Bosch Stiftung  (Ger)

Opgericht in 1980 is het Instituut voor de Geschiedenis van de Geneeskunde (IGM), de enige instelling in zijn soort in Duitsland zonder banden met een universiteit. Onderzoek wordt gedaan naar de geschiedenis van de homeopathie en de sociale geschiedenis van de geneeskunde. Het instituut is in het bezit van een research bibliotheek met meer dan 50.000 boekwerken, alsook van de homeopathische archieven van de nalatenschap van Samuel Hahnemann en belangrijke leerlingen en opvolgers, zoals Clemens von Bönninghausen.

Natur und Medizin e.V. (Ger)

Aan de Carstens Stichting gelieerde organisatie, die de belangen van haar leden behartigt op het vlak van homeopathie en CAM.

Homeobook (Ind)

Een site met informatie over homeopathie vooral gericht op India. Vooral interessant voor studenten homeopathie gezien de praktische ondersteuning en tips gegeven bij de studie homeopathie.

Onderzoeksinstituten

Wisshom – Wissenschaftliche Gesellschaft für Homöopathie  (De)

Wetenschappelijk Genootschap voor Homeopathie. Vooraanstaand Duits onderzoeksinstituut met als doel wetenschappelijk, in de brede zin, de homeopathie te bevorderen door onderzoek, documentatie, publicaties, opleiding en congressen.

GIRI – Groupe International de Recherche sur L’Infinitésimal   (Int)

Internationale Research Groep naar werking van zeer lage doses en hoge verdunningen. GIRI is in 1986 opgericht en doet multidisciplinair onderzoek. Het is momenteel de het belangrijkste en onafhankelijke internationale organisatie op het gebied van onderzoek naar de hoge verdunningen.

HomResearch Homöopathie Forschung (Au)

Het doel van deze internationale werkgroep, HomResearch, is het ontwikkelen van verklaringsmodellen voor het werkingsmechanisme van de homeopathie.  Dit gebeurt in interdisciplinair, academisch en wetenschappelijk samenwerkingsverband.

Carstens-Stiftung  (Ger)

Stichting voor de studie van natuurgeneeskunde en homeopathie. In 1982 hebben Prof. Dr. Karl Carstens (President van de Bondsrepubliek Duitsland van 1979 tot 1984) en zijn vrouw Dr. Veronica Carstens de basis gelegd voor de “Karl und Veronica Carstens Stiftung”. Bibliotheek en verschillende uitgebreide databases worden beheerd over onderzoek in homeopathie en CAM.

Homeopathy Research Institute  (GB)

Het HRI is een innovatieve internationale non-profit organisatie opgericht om te voorzien in de vraag naar wetenschappelijk onderzoek naar homeopathie van hoge kwaliteit. De organisatie is opgericht door Dr Alexander Tournier, die werkzaam was als onafhankelijk researcher voor het “Cancer Research UK” en interdisciplinair onderzoek uitvoerde op de grensgebieden van wiskunde, natuurkunde en biologie.

Skeptical About Skeptics (Int)

Deze website is opgezet door “The Association of Sceptical Investigation.” Dit genootschap heeft ten doel de ware scepsis in de wetenschap te bevorderen – gekenmerkt door nieuwsgierigheid en gezonde twijfel.  Dit houdt in dat men met een open mind fenomenen, die nog niet te verklaren zijn, onderzoekt, en dogmatische aannames in twijfel trekt. Zo zou men ook met deze sceptische instelling de beweringen dienen te onderzoeken gedaan door personen, die zichzelf de titel “scepticus” hebben aangemeten.

Zie ook artikel over invloed van de zogenaamde sceptici op de inhoud van Wikipedia:

Wilt u het protest ondersteunen tegen de zeer negatieve houding ten opzichte van homeopathie en andere CAM-geneeskunde en de zeer eenzijdige berichtgeving op Wikipedia, teken dan de petitie.

Farmaceutische industrie en apotheken

ECHAMP – European Coalition on Homeopathic and Anthroposophic Medicinal Products  (EU)
ECHAMP vertegenwoordigt het grootste deel van de producenten van homeopathische en antroposofische geneesmiddelen; ertoe behoren 51 fabrikanten als volledig lid en 9 aangesloten verenigingen van nationale geneesmiddelfabrikanten.

Hahnemann Apotheek, bv  (NL)
Online apotheek voor homeopathie en fytotherapie met mogelijkheid individuele bereidingen te leveren, gevestigd te Heiloo.

VSM Geneesmiddelen bv (NL)
Nederlandse geneesmiddelfabrikant, homeopathie, fytotherapie, onderdeel van Schwabe / DHU groep Duitsland

Biohorma BV  (NL)
Nederlandse geneesmiddelfabrikant, homeopathie, complexhomeopathie, fytotherapie.

Apotheek Denys, Gent  (Be)
Vlaamse bereidingsapotheek gespecialiseerd in homeopathie en fytotherapie.

Heel Belgium  (Be)
Heel Belgium, geneesmiddelenproducent van homeopathie en fytotherapie.

Remedia Homöopathie GmbH  (At)
Oostenrijkse geneesmiddelfabrikant, homeopathie

Helios Homoeopathy Ltd  (GB)
Britse geneesmiddelfabrikant homeopathie

Freeman’s Homeopathic Pharmacy  (GB)
Schotse geneesmiddelfabrikant homeopathie

DHU – Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Duitse geneesmiddelfabrikant homeopathie

Ainsworths  (GB)
Britse geneesmiddelfabrikant, homeopathie

Homeopathische online vakinformatie

Provings.com  (Int)

Provings.com is een database met de gegevens van alle moderne geneesmiddelproeven. Deze informatie is tot stand gekomen door de samenwerking van verschillende homeopathische groepen: de groepen rond Jeremy Sherr, Frederik Schroyens, Frans Vermeulen, de ECH provingsubcommissie en Archibel, de makers van Radaropus.

Provings Info (Ger)

Deze database bevat momenteel 7745 enkelvoudige homeopathische geneesmiddelen systematisch geordend, 5211 toegangen tot geneesmiddelproeven met gegevens over de precieze bron van het middel. De database wordt nog steeds verder uitgebreid.

Homeopathic remedies an illustrated guide  (Fr)

Een geïllustreerde gids van een aantal homeopathische plantaardige geneesmiddelen.

Qjure (NL)

Qjure is een initiatief van Jan Scholten. Het is een homeopathische encyclopedie waar iedereen geneesmiddelbeelden kan opzoeken en een idee krijgt wat het geneesmiddel is en wat het kan doen voor de gezondheid. Hieraan bestaat toenemend behoefte daar de laatste decennia veel nieuwe geneesmiddelen zijn geïntroduceerd in de homeopathie waarvan de beelden niet toegankelijk zijn voor het publiek.

Archibel Homeopathic Software  (Be)

Vervaardigt software voor homeopathische behandelaars

Radar Opus   (Be)

Repertorium, Materia Medica, patiëntendossiers en een ingebouwde webbrowser alles gecombineerd in één enkel homeopathisch softwareprogramma.

Synergy, homeopathic software / MacRepertory and ReferenceWorks (USA)

Homeopathische software voor repertorisatie en materia medica, met programma’s als MacRepertory en ReferenceWorks.

Complete Dynamics   (NL)

Compleet repertorium, gratis of tegen geringe kosten online, ontwikkeld door Roger van Zandvoort. Downloads van extra modules op basis van abonnement.

Homeopathicvet.org   (Int)

Een research database en kennissite voor homeopathie en gebruik ervan binnen de diergeneeskunde.

Tijdschriften

TIG- Tijdschrift integrale geneeskunde (NL)

Nederlands tijdschrift Integrale geneeskunde, waarin ook publicaties over homeopathie verschijnen.

Homeopathisch Bekeken  (Bel)

Online Nederlandstalig tijdschrift voor breed publiek over homeopathie. Uitgegeven door het aan de VSU (Vlaamse Studievereniging Unitaire Homeopathie) gelieerde BNHI (Belgische Nederlands Informatiecentrum voor Homeopathie).

HM Homeopathie Magazine (NL)

Nederlandstalig algemeen tijdschrift over homeopathie voor een breed publiek uitgegeven door de Vereniging Homeopathie. De leden van de vereniging krijgen dit tijdschrift gratis.

Allgemeine Homöopathische Zeitung (Ger)

Tijdschrift van de Deutscher Zentralverein homöopathischer Ärzte, tweemaandelijks uitgegeven door Thieme

Zeitschrift für klassische Homöopathie  (Ger)

Duits tijdschrift gebaseerd op de homeopathie volgens de principes van Hahnemann

International Journal of High Dilution Research  (Int)

Een peer-reviewed, vrij toegankelijk online tijdschrift gespecialiseerd in het multidisciplinaire veld van het onderzoek naar hoge verdunningen. Uitgegeven door GIRI.
Zie overzicht archief 

Homeopathic Links  (Int)

Tijdschrift met als doel de verschillende homeopathische scholen, opvattingen en filosofieën wereldwijd met elkaar te verbinden. Uitgegeven door Thieme Verlag. Verschijnt per kwartaal.

Interhomeopathy.org  (Int)

Internationaal homeopathisch internettijdschrift. Gratis maandelijks online.

Homeopathy  (GB)

Het tijdschrift van de Faculty of Homeopathy in Londen; een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift over de homeopathie, verschijnt per kwartaal.

Spectrum of homeopathy  (Int)

Nieuw tijdschrift waarbij elke uitgave een thema uit de praktijk heeft. Het doel is klinische praktijk, compacte, veelal nieuwe materia medica en verschillende methodes (scholen) samen te brengen.

Homéopathe International  (Int)

Online boeken, artikelen en tijdschriften. Als een organisatie zonder winstoogmerk wordt HI ondersteund door donaties en de mogelijkheid lid te worden.

homeoint.org  (Int)

Een website over geschiedenis van de homeopathie, bevat vele biografieën van homeopathische kopstukken.

Homeopathische bekeken 

Online tijdschrift voor een geïnteresseerd breed publiek in het Nederlands.

Boekhandels
Merlijn boekhandel  (NL)

Nederlandse boekhandel met breed assortiment homeopathie.

Narayana Verlag  (Ger)

Online boekhandel en uitgeverij homeopathie, gevestigd in Duitsland

Bibliotheken en databases

Utrecht University Library  (NL)

De homeopathische collectie beheerd door de Stichting VHAN en ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Alle boeken en tijdschriften kunnen in de catalogus gevonden worden met de trefwoorden ‘search homeopathy”. Zie “homeopathische bibliotheek

Homöopathische Bibliothek Hamburg (HBH) and Europäische Bibliothek für Homöopathie Köthen(EBH)  (Ger)

Deze homeopathische bibliotheken in Hamburg en Köthen staan onder beheer van de DZVhÄ (Duitse vereniging van homeopathische artsen).

Carstens Stiftung 
Verschillende databases van de Cartsens Stiftung, toegankelijk via gratis login.

 • HomBRex  (De)
  Bevat studies betreffend fundamenteel onderzoek in de homeopathie, zowel op fysisch-chemische experimenten als met biologische modellen.
 • CORE-Hom database (Clinical Outcome REsearch in Homeopathy) (De)
  De databank bevat onderzoeken betreft klinisch homeopathisch onderzoek in brede zin, zoals  RCT’s, Health Service onderzoek, “Outcome studies”.
  In samenwerking met HRI Homeopathy Research Institute).
 • HomVet-CR  Veterinary Clinical Research Database in Homeopathy (De)
  Een veelomvattende database van veterinair klinisch onderzoek, bevat ongeveer 200 ingangen tot gerandomiseerd klinische trials, niet-gerandomiseerd klinische trials, observationele studies, geneesmiddelproeven, case reports en case series.
 • Cam-Quest
  Studies op vlak van CAM en natuurgeneeskunde, vrij toegankelijk via gratis login.
Share This