Isopathie, het aansluiten bij de oorzaak

Onder isopathie wordt verstaan: het voorschrijven van een gepotentieerde homeopathische bereiding gekozen op grond van de oorzaak van de klachten. Hierbij wordt niet zoals in de homeopathie een gelijkend middel gekozen, maar een “iso”-middel, een zelfde-middel.

Voorbeelden van isopathie:

patiënten met de ziekte van Pfeiffer kunnen in hun herstel ondersteund worden door het homeopathisch middel gemaakt van het gedode Epstein Bar virus in potentie toe te dienen, patiënten die klachten hebben na bestraling, zoals pijnlijk brandende littekens, kunnen nabehandeld worden met Radium bromatum, een radioactief element in gepotentieerde vorm.

Deze methode ligt dicht tegen de homeopathie aan. Ook hier gaat het om activering van het zelfherstel. Deze methode wordt vaak gebruikt om klachten na vaccinaties na te behandelen. Het kan zijn dat na een vaccinatie van een kind gezondheidsproblemen door ouders worden gemeld. Een isopathische behandeling van de vaccinatie met het gepotentieerd vaccin kan het herstel en verdere ontwikkeling van het kind bevorderen.

Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek heeft de werkzaamheid van de isopathie bij intoxicaties op cellen, planten en dieren aangetoond.

Share This