Homeopathie wereldwijd, schets van belangrijke landen

Meer dan 200 miljoen mensen gebruiken homeopathie. Homeopathie is buiten Europa onderdeel van nationale gezondheidszorg in vele landen, zoals Brazilië, Chili, India, Mexico en Pakistan.
Hierbij een schets van een aantal belangrijke landen buiten Europa.

 • India
  India is nummer één op de wereld als het gaat om gebruik, integratie en acceptatie van de homeopathische geneeskunde. India kent 3 parallelle vormen van medische zorg, welke zonder problemen naast elkaar functioneren: de traditionele Indiase natuurgeneeskunde (de ayurveda), daarnaast de reguliere geneeskunde en als derde de homeopathie. Het land gaat voorop wat betreft het aantal gebruikers van homeopathie met 100 miljoen mensen, die geheel afhankelijk zijn van homeopathie voor hun gezondheidszorg. Er zijn meer dan 200.000 geregistreerde homeopathische artsen momenteel, terwijl er elk jaar 12.000 bijkomen1, 2 de opleidingen tot arts en homeopaat zijn vrijwel geïntegreerd en door de regering geregeld, een knappe prestatie in dit immense land. Een belangrijk punt zijn de lage kosten waarmee de homeopathie ook voor de armsten bereikbaar is. Vaak wordt de zorg zelfs gratis verstrekt. Moeder Theresa verstrekt gratis homeopathische zorg aan de allerarmsten in verschillende klinieken in Calcutta. De kosten van een homeopathische behandeling bedragen de helft van een reguliere behandeling in India. Daarbij is het verrassend te zien welke ernstige ziektebeelden met succes homeopathisch behandeld worden.
  Ook neemt India in de nieuwe ontwikkelingen van de homeopathie een leidende positie in met de persoon van Rajan Sankaran [link interne link].
 • Verenigde Staten van Amerika
  Hoewel homeopathie in de negentiende eeuw zeer populair was, is het door verschillende ontwikkelingen in het begin van de 20e eeuw vrijwel verdwenen uit de Verenigde Staten. Vanaf 1980 met de opkomst van Vithoulkas zijn er weer een aantal artsen en health professionals die homeopathie beoefenen, maar het grootste gebruik betreft de homeopathische zelfzorg. Volgens het National Institute of Health gebruiken meer dan 6 miljoen mensen in de VS homeopathie[3], [4]. Van de gebruikers van homeopathie zijn er ongeveer 1 miljoen kinderen en meer dan 5 miljoen volwassenen.
  Het is opvallend dat momenteel vanuit de VS een nieuwe hoopvolle ontwikkeling op gang gekomen is, de “Integrated Medicine” ( integrale geneeskunde, IG). In de Verenigde Staten bestaat al jaren een “Consortium voor Integrative Medicine”

  Veel Amerikaanse ziekenhuizen zijn op verzoek van hun patiënten complementaire therapie zoals reflexzone therapie en mindfulness gaan aanbieden. De integrale geneeskunde heeft als doel de complementaire therapie binnen de reguliere zorg te integreren op basis van bewijsvoering van de EBM (Evidence Based Medicine) (interne link, wetenschap) De IG heeft een oversteek gemaakt naar Europa. Homeopathie voldoet aan de definitie van de IG.

 • Zuid Amerika
  In Brazilië, Argentinië en Chili neemt de homeopathie een belangrijke positie in. Er wordt zelfs gesproken van de “Zuid-Amerikaanse school” vanwege het geheel eigen karakter van de op de miasmaleer van Hahnemann (interne link, 8.4.1.1 miasmaleer ) gebaseerde homeopathie. De homeopathie wordt universitair onderwezen. Belangrijke namen zijn Paschero, Masi en Ortega.

[1] Prasad R. Homoeopathy booming in India. Lancet, 2007; 370:1679-80 | Full Text
[2] Ghosh AK. A short history of the development of homeopathy in India. Homeopathy, 2010;99(2):130-6 | PubMed
[3] Black LI, et al. Use of Complementary Health Approaches Among Children Aged 4–17 Years in the United States: National Health Interview Survey, 2007–2012. National Health Statistics Reports, 2015; 78: February | Link
[4] Clarke TC, et al. Trends in the Use of Complementary Health Approaches Among Adults: United States, 2002–2012. National Health Statistics Reports, 2015; 79: February | Link

Share This