Homeopathie, wat zegt de wetenschap?

Hierbij presenteren wij de Nederlandse vertaling van het Duitse rapport “Homöopathie, was sagt die Wissenschaft?”. Het rapport geeft een actueel overzicht van de stand van het onderzoek op basis van geselecteerde wetenschappelijke artikelen. Op deze website kunt u van dit rapport kennisnemen en het downloaden.

Uit het voorwoord:

In dit overzicht van de huidige stand van het onderzoek naar homeopathie, presenteren wij
een selectie van belangrijke en kwalitatief hoogwaardige onderzoeksartikelen.
Enerzijds weerleggen deze documenten de bewering die vaak in de media wordt gedaan dat de
werkzaamheid van homeopathie niet bewezen is. Wij tonen aan dat er klinische studies van
hoge kwaliteit zijn waarin verschillen tussen homeopathische behandelingen en placebo of een andere behandeling ten gunste van homeopathie wetenschappelijk konden worden aangetoond. Ook in het fundamenteel onderzoek is een aanzienlijk aantal experimenten van hoge kwaliteit uitgevoerd, waarmee specifieke effecten van homeopathische geneesmiddelen konden worden aangetoond.
Daarnaast laten we zien welke bijdragen homeopathie kan leveren aan de huidige uitdagingen in de geneeskunde, zoals het probleem van antibioticaresistentie, chronische ziekten, polyfarmacie of bijwerkingen van therapieën bij kanker.
Deze publicatie is bestemd voor besluitvormers, deskundigen en al wie belang stelt in onderzoek
naar homeopathie. Wij willen u graag een inzicht geven in het fascinerende gebied van het homeopathisch onderzoek. Voor een meer diepgaande bespreking vindt u alle geciteerde publicaties in de bibliografie aan het eind.

Michael Frass, Curt Kösters, Susanne Ulbrich Zürni, Petra Weiermayer

Uitgave rapport: WissHom; Wissenschaftliche Gesellschaft für Homöopathie e.V.

Nederlandse vertaling WissHom van het Duitse rapport Homeopathie was sagt die Wissenschaft
Share This