Congres Homeopathie & kanker

ondersteunende zorg bij de behandeling van kanker

Het congres op 4 november was een groot succes en is zeer goed bezocht. Verrassend was dat er  behandelaren, oncologen en patiënten waren, de interesse is groot. De inhoud van de lezingen was buitengewoon goed. Dr. Jean Lionel Bagot, homeopathisch werkend oncoloog uit Straatsburg, Frankrijk, ziet zo vierduizend kanker patiënten per jaar. Gaf een bloemlezing van zijn werk als voorzitter van de SHISSO, een overkoepelende organisatie ter ondersteuning van kanker met homeopathie. Ook liet hij zien hoe men de patiënten ontvangt en ondersteunt in het ziekenhuis.

 

Verrassend en ontroerend waren de verhalen van homeopathisch werkend dierenarts Lies Vedder, zij vertelde hoe het bekend is dat honden en katten een maligniteit ontwikkelen op de insteekplaats van het vaccin dat zij als pup kregen en dan meestal binnen 4 weken aan overlijden. Zij toonde enkele van haar patiënten hoe zij met verschillende methoden van ondersteunende homeopathie weer opleefden en energiek werden, vaak nog 8 maanden tot een jaar of langer.

 

Aansluitend vertelde Roland Lugten, Integraal arts verschillende methodieken die mondiaal in de  homeopathische geneeskunde gebruikt worden en welke wetenschappelijke onderbouwing er is. Met daarnaast enkele praktische resultaten.

 

Er komt spoedig een boekje van deze dag, digitaal of geprint.

Mocht u interesse hebben en een boekje wilt u dat dan doorgeven op

secretaris@vhan.nl u wordt dan geïnformeerd als het boekje klaar is.

 

De congrescommissie van

Samen voor homeopathie

Disclaimer

Het doel van dit congres is de mogelijkheden te laten zien van de homeopathie als ondersteunende therapie bij de reguliere behandeling van kanker. Dus voorlichtend.

Het is niet het doel de deelnemers aan het congres te leren hoe de homeopathie bij deze behandeling dient te worden toegepast. Hiervoor is een specifieke training van gekwalificeerde behandelaars nodig.

De congres organisatie

Logo svHomeop

Dit congres is een initiatief van het Platform ‘Samen voor Homeopathie’.

Share This