Herkenbaarheid van homeopathische geneesmiddelen

Globaal kan men een onderscheid maken in enkelvoudige homeopathische geneesmiddelen en complexmiddelen.


Enkelvoudige homeopathische geneesmiddelen hebben een naam die verwijst naar de grondstof met daarbij de potentievorm (D, C, K of LM) en potentiegraad (6, 12, 200 etc). Zie etiket.

Complexmiddelen bestaan uit combinaties van enkelvoudige homeopathische geneesmiddelen met een door de fabrikant of apotheek gekozen naam. Er is geen potentie voor het geheel aangegeven, wel kan men op de verpakking lezen uit welke middelen het is samengesteld en welke potenties zijn gebruikt voor de gebruikte middelen. Tegenwoordig zal op de verpakking van zelfzorgmiddelen over het algemeen geen indicatie vermeld staan, daar de overheid hier strenge eisen voor heeft gesteld.

Share This