Beoordeling van de reacties op het middel

Na het geven van het middel ziet de behandelaar in chronische gevallen de patiënt na 6-8 weken terug. In acute gevallen is een beoordeling van de werking van het middel veel sneller mogelijk en ook nodig. Dan laat de behandelaar de patiënt na uren of enkele dagen contact opnemen.
Voor de voortgang van de behandeling is het beoordelen van de reacties op het gegeven geneesmiddel van essentieel belang. Vanuit de reacties van de patiënt op het middel kan beoordeeld worden of het gegeven middel en de potentie juist waren.
De keus is of door te gaan met hetzelfde middel, een nieuw middel te kiezen, of af te wachten. Dit zelfde geldt voor de hoogte van de potentie, zo doorgaan, ophogen of een andere potentievorm kiezen.

In het kort volgen hier de mogelijkheden met de beoordeling:

  • Het gaat duidelijk beter na het middel met een gevoel van welbevinden, een algemene verbetering. Als naast de klachten er ook een gevoel van welbevinden optreedt is dat een goed teken. Welbevinden wordt door de patiënten op verschillende manieren onder woorden gebracht; soms als een toename van energie, of verbetering van stemming, vaak wordt een grotere vrijheid van functioneren ervaren. Als alleen klachten verbeteren zonder dat iemand zich echt beter voelt dient de behandelaar te twijfelen aan de juistheid van het middel.
  • Er kan eerst een verergering optreden voordat de klachten verbeteren en er gevoel van welbevinden ontstaat. De verergering betreft de bestaande klachten. Deze verergering duurt bij een acute aandoening uren tot een dag, bij chronische klachten soms één of meerdere dagen. Duurt deze verergering weken dan is er twijfel aan het herstelvermogen van de patiënt en moeten er lagere potenties gegeven worden. Een korte krachtige toename van bestaande klachten met vervolgens een duidelijke verbetering, ook in welbevinden is een ideale reactie op het middel.
  • Er kunnen nieuwe symptomen ontstaan na het geven van het middel. Dit is een teken van een onjuist gekozen geneesmiddel.
  • Er kunnen geen verbetering en reacties optreden na het middel; ook dit is een teken van een niet goed passend geneesmiddel.
  • Het geneesmiddel werkt te heftig of te kort; dan kan men denken aan een andere potentie.
Share This