Homeopathie bij dieren

Informatie verzorgd door Evelien van der Waa, dierenarts

Ook voor dieren is het mogelijk om gebruik te maken van homeopathie als aanvullende geneeswijze. Dit geldt zowel voor gezelschapsdieren als honden, katten konijnen en paarden, als voor landbouwhuisdieren als koeien, schapen, geiten, varkens en kippen.

Lees verder

Voor welke klachten bij dieren is homeopathie geschikt?

Homeopathie is een aanvullende geneeswijze. Dat houdt in dat niet alle klachten zich lenen voor een homeopathische behandeling. Met name voor ernstige, acute klachten, zoals botbreuken en heftige infecties, is de reguliere diergeneeskunde de eerste aangewezen geneeswijze. Voor een heleboel andere klachten is de homeopathie een goed alternatief of aanvulling op de reguliere diergeneeskunde.

Lees verder

Klachtenregeling

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de behandeling. Verstandig is het om dit eerst bij uw behandelaar aan te kaarten en te kijken of u samen tot een oplossing kunt komen.
Wanneer dit niet lukt dan kunt u uw klacht melden bij de beroepsvereniging waarbij uw behandelaar is aangesloten.

Lees verder

Geneesmiddelproef, geneesmiddelbeeld

Naast het similia-principe rust de homeopathie op nog een andere belangrijke pijler, de geneesmiddelproef op gezonde mensen. Hahnemann stelde dat het slechts mogelijk was de geneeskrachtige werking van een geneesmiddel te leren kennen door zulk een experiment. Hij was daarmee een van de eersten die op deze manier systematisch klinisch geneesmiddelonderzoek propageerde.

Lees verder

Kosten van een homeopathische behandeling

De kosten van de behandeling zitten vooral in de tijd die uw homeopathisch behandelaar aan u besteedt. U hoeft geen eigen risico te betalen. Het vraagt veel tijd om alle gegevens te verzamelen (zie het eerste consult en vervolgconsult), dus zullen de kosten van homeopathische consulten beduidend hoger zijn dan het korte huisartsconsult van meestal 10 minuten. Het is gebruikelijk dat een eerste consult in het algemeen 60-90 minuten duurt. Een vervolgconsult zal meestal 30-45 minuten in beslag nemen. De hoogte van de consultprijs verschilt per behandelaar. De tarieven zijn namelijk vrij en er mogen volgens de wet geen onderlinge prijsafspraken gemaakt worden. Soms worden telefonische consulten naar tijd in rekening gebracht.

De kosten worden meestal voor een deel vergoed vanuit de aanvullende verzekering van uw ziektekostenverzekering.

Lees verder