Homeopathie en COVID-19

Homeopathie en COVID-19

Wat kan homeopathie betekenen bij het voorkomen van een ernstig beloop van een COVID-19 infectie? Daar de kans op ernstig beloop en complicaties toeneemt indien er al chronische onderliggende gezondheidsproblemen zijn, kan een homeopathische behandeling juist zinnig zijn bij de aanpak van deze onderliggende problemen.

Sinds het uitbreken van de pandemie met COVID-19 worden er mondiaal veel patiënten homeopathisch behandeld. De tendens lijkt gunstig, maar harde feiten zijn momenteel nog niet helder en kunnen wij hier niet noemen. Berichtgeving hierover moet voldoen aan strikte regulier medische criteria.

Lees verder
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly