Aanvullende verzekering

De kosten van een homeopathische behandeling worden meestal voor een deel vergoed vanuit de aanvullende verzekering van uw ziektekostenverzekering. Let op, want meestal is er een maximaal dagbedrag dat vergoed wordt. Gunstiger is het als een percentage van het consult wordt vergoed ongeacht de hoogte of als het gehele consult wordt vergoed met een maximum totaalbedrag voor een geheel jaar.

Lees de voorwaarden voor vergoeding na in uw polis van de aanvullende verzekering of lees ze na op de site van uw verzekeraar. Ga na of uw behandelaar op de lijst van door uw zorgverzekering erkende behandelaars staat. Voor artsen is dat meestal het AVIG register(link), voor therapeuten meest het register van de NVKH (link) en NOKH (link). U kunt aan het eind van het kalenderjaar van aanvullende verzekering veranderen. Het staat u vrij voor uw basisverzekering een andere verzekeraar te kiezen dan voor de aanvullende verzekering. Er zijn sites op het internet waar u de verzekeraars kunt vergelijken.

Homeopathie vergoedingen 2023

Homeopathie vergoedingen 2023

Wie hoort bij wie 2023 Homeopathie pdf 724x1024 1
Share This